Naša misia

Od roku 2012

Naším poslaním je vyvíjať, udržiavať, podporovať a inovovať viacúčelovú a viacjazyčnú platformu pre špeciálnych pedagógov a terapeutov, ktorí pracujú v školách alebo jednotlivo v poradenských centrách alebo v rodinách.


Radi by sme pokryli podstatnú časť každodenných úloh, ktoré špeciálny pedagógovia vykonávajú denne so svojimi žiakmi.


Chceme používateľom poskytovať dôkazy o výučbe a poskytovať efektívny spôsob výučby tak, že používame metódy založené na dôkazoch.

Získané finančné prostriedky a ich využitie

Ako nakladáme so zdrojmi

Normex s.r.o (súkromná spoločnosť), 2011 - 2018 , spolu 350 000 EUR
-    70% sa použilo na mzdy (programovanie, testovanie, konzultácie so špeciálnymi pedagógmi)
-    10% sa použilo na konzultačné služieb (grantová agentúra, príprava žiadosti o granty)
-    15% sa použilo na materiály, overovanie technológie, webovú stránku, preklady, pridanie výukových jazykov, prevádzkové náklady (náklady na dopravu, energie, účtovníctvo atď.)
-    4% bola podpora a sponzorovanie partnerských škôl a podobných zariadení
-    1% sa použilo na pokrytie marketingových činností

Visual Reading j.s.a (súkromná spoločnosť), 2018 - 2019 , spolu 100 000 EUR
-    7% sa použilo na právne služby, registráciu značky Visual Reading
-    78% sa použilo na mzdy (programovanie, testovanie, konzultanti, návrh nových funkcií, overovanie, prevádzkové náklady)
-    5% podpora a sponzoring partnerských škôl a podobných zariadení
-    5% konzultačné služby (grantová agentúra)
-    2% boli použité na pokrytie marketingových činností

 

Grantová podpora z operačného programu Európskej únie Ľudské zdroje 2017 / 4.1.2 / 02, suma 69 000 EUR v roku 2018 :
-    70% sa použilo na úhradu miezd a riadenie projektu
-    30% prevádzkové náklady, digitálne zariadenia a ďalšie súvisiace technológie (čipy NFC atď.)

Detaily o projekte sú tu.

Grantová podpora z operačného programu Európskej únie Integrovaná infraštruktúra 2018 / 3.2.1-18 vo výške 50 000 EUR v roku 2019:
-    40% sa použilo na poradenské služby (vytvorenie štúdie realizovateľnosti)
-    60% sa použilo na mzdy (programovanie, testovanie, so špecializovanými konzultantmi, prevádzkové náklady atď.).

Detaily o projekte sú tu.

MIn hospodarstva.jpg
OP vyskum a inovacie.png
OP-Ludske-zdroje.jpg
Min skolstva.jpg
IA_MPSVR_SR_2_edited.jpg
logo_normex.png
ESFaEFRR_farebne-vodorovne.jpg
visualreading_final.jpg