top of page

Naša misia

Naším poslaním je vyvíjať, udržiavať, podporovať a inovovať viacúčelovú a viacjazyčnú platformu pre špeciálnych pedagógov a terapeutov, ktorí pracujú v školách alebo jednotlivo v poradenských centrách alebo v rodinách.

Radi by sme pokryli podstatnú časť každodenných úloh, ktoré špeciálny pedagógovia vykonávajú denne so svojimi žiakmi.


Chceme používateľom poskytovať dôkazy o výučbe a poskytovať efektívny spôsob výučby tak, že používame metódy založené na dôkazoch.

Získané finančné prostriedky a ich využitie

Normex s.r.o.,  (súkromná spoločnosť), 2011 - 2018, spolu 350 000 EUR
-    70% sa použilo na mzdy (programovanie, testovanie, konzultácie so špeciálnymi pedagógmi)
-    10% sa použilo na konzultačné služieb (grantová agentúra, príprava žiadosti o granty)
-    15% sa použilo na materiály, overovanie technológie, webovú stránku, preklady, pridanie výukových jazykov, prevádzkové náklady (náklady na dopravu, energie, účtovníctvo atď.)
-    4% bola podpora a sponzorovanie partnerských škôl a podobných zariadení
-    1% sa použilo na pokrytie marketingových činností

Visual Reading j.s.a., (súkromná spoločnosť), 2018 - 2019, spolu 100 000 EUR
-    7% sa použilo na právne služby, registráciu značky Visual Reading
-    78% sa použilo na mzdy (programovanie, testovanie, konzultanti, návrh nových funkcií, overovanie, prevádzkové náklady)
-    5% podpora a sponzoring partnerských škôl a podobných zariadení
-    5% konzultačné služby (grantová agentúra)
-    2% boli použité na pokrytie marketingových činností

 

Grantová podpora z operačného programu Európskej únie Ľudské zdroje 2017 / 4.1.2 / 02, suma 69 000 EUR v roku 2018:
-    70% sa použilo na úhradu miezd a riadenie projektu
-    30% prevádzkové náklady, digitálne zariadenia a ďalšie súvisiace technológie (čipy NFC atď.)

​Grantová podpora z operačného programu Európskej únie Integrovaná infraštruktúra 2018 / 3.2.1-18 vo výške 50 000 EUR v roku 2019:
-    40% sa použilo na poradenské služby (vytvorenie štúdie realizovateľnosti)
-    60% sa použilo na mzdy (programovanie, testovanie, so špecializovanými konzultantmi, prevádzkové náklady atď.).

2020 SK-NIC a.s. podporila projekt Interaktívny šlabikár, vývoj a výrobu prototypov sumou 23 701,20 EUR.

bottom of page