top of page

Ocenenia & míľniky

1) Chivas Venture lokálny víťaz Slovensko 2017 Award

2) Seal of Excellence, fáza I, ESR 13,05 bodov, rok 2018 od Euróskej komisie
 

3) Seal of Excellence, fáza II, ESR 13,25 bodov, rok 2019 od Euróskej komisie

O Seal of Excellence (SoE)
Pečať excelentnosti je značka kvality udelená projektovým návrhom predloženým programu Horizont 2020, programu financovania výskumu a inovácií EÚ, ktorý má pomôcť týmto návrhom nájsť alternatívne financovanie.

Pečať excelentnosti uvádza základné informácie o návrhu, výzve a navrhovateľovi. Vykazuje politický záväzok tým, že zobrazuje podpisy komisárov. Je jedinečný a bezpečný. Je digitálne zapečatené proti podvodom, ako aj návrh projektu a hodnotiaca súhrnná správa.

Čítajte viac o SoE: 
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/seal-excellence_en

Top-of-page-awards

Naše mílniky

V priebehu rokov sme dosiahli niekoľko významných míľnikov. 

2022 Slovak Aid Agency https://slovakaid.sk/ schválila prostriedky na medzinárodný projekt Visual Reading® for Moldavia. Celkový rozpočet je 46 314,09 €. Projekt je momentálne pozastavený.

2020 - 2021 Začali sme s výrobou Interaktívneho šlabikára v slovenskom a českom jazyku. Oba produkty sú k dispozícii na predaj.

2018 - 2020 Založili sme nový podnikateľský subjekt priateľský pre nových investorov - Visual Reading j.s.a.

Úspešne sme dokončili všetky dva projekty financované Európskou úniou:

Vizuálne čítanie pre osoby so zdravotným postihnutím, kód ITMS 312041N128

Štúdia uskutočniteľnosti Visual Reading® pre fázu MSP II. ITMS kód 313031T079

2017 - 2018 Pridali sme nové jazyky a lekcie. Začiatok predaja 5-jazykovej verzie (SK, CZ, EN, PL, HU) sa v 1. polroku 2018 sme pridali jazyky USA, Veľkej Británii, PT, AT, SC UK.

2016 Urobili sme: školenia a prezentácie v SK a CZ, zhromažďovanie požiadavky na rozvoj, rozšírily poradenský tím, vytvorili sme blog a komunitu rodičov a používateľov na propagáciu a zhromažďovanie reakcií na produkt. Prednášali som o programe na seminároch a na  školeniach. Na základe záujmu sa SW rozšíril do ďalších poradenských stredísk a špeciálnych škôl, najmä v SK a CZ. Začiatok predaja 3-lang. verzie SK, CZ, EN.

2015 Vypracovanie metodiky pre spracovanie iných jazykov, napríklad českej, maďarskej, poľskej a britskej angličtiny. 1) Rozvoj know-how v oblasti spracovania jazykov; 2) spustenie „beta aplikácie“ pre SK, CZ, HU; 3) nepretržitá implementácia spätnej väzby od používateľov - beta verzia až 0,78

2013 Začiatok testovacej prevádzky v materskej škole na MS Iľjušinova ul. v Bratislave, v triede pre deti s poruchou autistického spektra a deti s pervazívnou vývojovou poruchou. Súčasťou SW bol iba slovenský jazyk. Vytvorenie prvého poradného tímu odborníkov. (beta verzia 0.1.)

2012 Nadviazali sme systematickú a pravidelnú spoluprácu so špeciálnou materskou školou MŠ Iľjušinova, Bratislava. Toto vzdelávacie zariadenie pracuje s deťmi ASD (porucha autistického spektra).

2008 Dostal som počiatočnú myšlienku vytvorenia softvéru na učenie čítania pre môjho syna, ktoré by nevyžadovalo vysvetľovanie pre žiaka so špeciálnymi potrebami (vytvorenie verzie 0.0.). Jeden výukový jazyk.

 

bottom of page