top of page
education-background-2021-08-26-15-42-02-utc SMALL.jpg

Interaktívny šlabikár

Nástroj novej generácie pre individuálne vzdelávanie.

Pre viac informácií volajte +421 948 494 630.

  • Facebook

Nástroj novej generácie

Vzdelávací nástroj novej generácie, ktorý spája tradičné postupy s digitálnymi technológiami. Vhodný iba pre individuálne vzdelávanie.

Pre školy aj na doma

Určené pre špeciálne základné školy, špeciálne škôlky, poradenské centrá, sekundárne pre domáce vzdelávanie.

Pre deti so ŠVVP

Určený na vzdelávanie integrovaných a cudzojazyčných žiakov na prvom stupni základných škôl a špeciálnych základných škol.

Interactive spelling book on table

FAQ

1. Čo je to elektronický interaktívny šlabikár?

Jeho fyzické rozšírenie platformy Visual Reading®. Pozostáva z interaktívnych „hovoriacich“ kariet.

Pozrite si viac v tomto videu .

2. Aké sú režimy šlabikára?

Šlabikár ponúka tri režimy – režim Zobraziť a prečítať, režim Zobraziť a vyhláskovať a Vytvoriť hláskovú lekciu.

Pozrite si viac v tomto videu .

3. Aké sú moduly šlabikára?

Šlabikár je rozdelený do 17 modulov. Moduly boli vytvorené tak, aby sledovali špecifické vzdelávacie ciele.

Tu je zoznam  všetkých modulov. A tu sú videá, ktoré popisujú všetky moduly.

4. Aké sú elektronické časti šlabikára?

Šlabikár pozostáva z niekoľkých elektronických súčastí. Je to tablet, čítačka kariet a OTG redukcia.

Podrobnosti nájdete v tomto videu .

5. Aké sú vzdelávacie ciele?

Interaktívny šlabikár pomáha dosiahnuť jedenásť vzdelávacích cieľov.

Vzdelávacie ciele nájdete v zozname nižšie.

6. Aké sú podporované zariadenia?

Túto učebnú pomôcku môžete použiť na zariadeniach so systémom Android 7.0 alebo vyšším.

Veľkosť displeja by mala byť 10 palcov.

7. Čo je zásobník kariet?

Je to nástroj, ktorý vám umožní používať vybrané karty takmer okamžite.

Nie je potrebné chytiť šanón a strácať čas pri hľadaní a triedení kariet. Poďme sa na to pozrieť!

1. Phonological awareness

Videá, webináre, workshopy...

Workshop 1/8 - nastavenie profilu žiaka

Pripravte si tablet! Počas tohto workshopu sa naučíte vytvárať profily pre študentov s rôznymi diagnózami.

Obsah:

00:12 Spúšťanie programu Visual Reading

00:15 Popis ikon na hlavnej obrazovke programu

01:11 Váš účet

01:37 Moduly Interaktívneho šlabikára

01:48 Jazyková štatistika používateľov

02:22 Vytváranie štyroch profilov žiakov

05:01 Výmena ilustrácie za fotografiu žiaka

06:09 Vytvorenie zvyšných troch profilov

06:36 Profil pre neurotypického žiaka z Vietnamu

07:02 Sumár profilov žiakov, ktoré som vytvoril

08:18 Nastavenie posilnenia pre žiakov

08:56 Nastavenie písma pre dyslektika

10:15 Ukážka typov písma v lekcii

12:32 Ukončenie workshopu

Workshop 2/8 - moja prvá lekcia

Naučte sa spustiť svoju prvú lekciu a porovnajte rozdiely podľa nastavení učenia.

Obsah:

00:06 Mapa lekcií

00:34 Navigácia na mape lekcií

00:58 Obsah mapy lekcií

02:03 Zelená lekcia a Modrá lekcia (vysvetlenie rozdielu)

02:38 Obsah vetvy Štart

03:18 Obsah Abecednej časti

04:28 Obsah vetvy Ostatné

04:38 Vetva Ostatné - Obrázková časť

05:03 Vetva Ostatné - Abecedná časť

05:13 Vetva Ostatné - časť Videá

05:33 Vetva Ostatné - časť Čísla

05:48 Vetva Ostatne - časť Posilnenia správania

06:03 Moja prvá lekcia

06:18 Žiak Tomáš, ADHD, Autizmus, Dyslexia, ukázka lekcie

06:53 Žiačka Sandra, Downov syndróm, ukážka lekcie

08:33 Žiak Simon, Autizmus, ukážka lekcie

09:40 Žiak Bihn (Vietnam), neurotypický žiak, ukážka lekcie

Webinars

Workshop 1/2 - práca s fyzickými interaktívnymi kartami

Workshop 3/8 - štatistika učenia, pokračujte kde ste skončili, lekcia na mieru

Obsah:

00:06 Privítanie

00:34 Čo potrebujete k workshopu

01:00 Čo dostanete na workshope

01:18 Zapínam tablet

01:44 Zapínam Interaktívny šlabikár

02:15 Začínam s testovacími kartami

03:35 Viac informácií o vzdelávacích cieľoch a moduloch

03:53 Prikladanie interaktívnych kariet

04:46 Zapínam šlabikár

05:28 Fonologický modul

06:26 Vysvetlenie ikon v režime Zobraziť a prečítať

06:46 Písmo pre dyslektikov

07:05 Moduly Slovenská/česká abeceda, Tematická abeceda a Tematická abeceda s otvorenými slabikami

07:50 Lekcia na nácvik písania

09:28 Modul Otvorené slabiky

10:11 Základné farby a tvary

10:58 Modul Generalizácia

11:14 Ako listovať v euroobaloch

12:14 Modul Postatné mená

12:55 Moduly Množné čísla podstatných mien a Prídavné mená

14:03 Moduly Ovocie a zelenina, Potraviny a jedlá

14:29 Modul Domáce a divé zvieratá

14:47 Modul Jednoslabičné slová

15:02 Lekcia na nácvik písania

16:18 Modul Animované slovesá a Zvieratá a hmyz

17:52 Ukončenie režimu Zobraziť a prečítať

19:40 Režim Zobraziť a vyhláskovať

20:24 Nastavenie rýchlosti hláskovania

21:44 Režim Vytvoriť lekciu

22:52 Automatické posilnenie správania počas lekcie

23:57 Základný koncept pomôcky - fáza učenia, fáza testovania, odmeňovanie žiaka a bezchybné učenie

24:39 Príklad fázy učenia a fázy testovania

28:10 Alternatívny obsah modulu Animované slovesá

30:21 Použitie posilňujúceho náramku

31:56 Ukážky interaktívnych kariet z modulov

33:08 Záver prvej časti workshopu

Obsah:

00:10 Štatistika výučby

00:41 Začaté učivo, učivo v procese, zvládnuté učivo

01:46 Vlastná lekcia (lekcia na mieru)

02:45 Ako vytvoriť lekciu z modulov Interaktívneho šlabikára

03:25 Ako vybrať objekty do vlastnej lekcie

05:16 Rekapitulácia (vytvorenie a spustenie vlastnej lekcie)

05:51 Vlastná lekcia 01 Základné farby v profile žiaka Tomáša

07:36 Vlastná lekcia 01 Základné farby v profile žiačky Sandry

09:07 Vlastná lekcia 01 Základné farby v profile žiaka Simona

10:03 Ako vyberiem objekty do lekcie - základný mechanizmus vytvárania lekcií

11:17 Ako vytvoriť vlastnú lekciu z modulu Otvorené slabiky

11:42 Ako vytvoriť vlastnú lekciu z modulu Animované slovesá

12:27 Rekapitulácia - záverečný sumár workshopu

Workshop (4 z 8) - vlastné lekcie, bezchybné učenie, posilnenie správania, štatistika učenia

Workshop (5 z 8) - modrá lekcia, individualizácia posilnenia správania

Obsah:

0:11 Animované slovesá a Otvorené slabiky, ukážky lekcií

0:28 Lekcia Otvorené slabiky v profile žiačky Sandry

1:06 Fáza učenia

1:23 Fáza testovania

1:53 Chyba v lekcii

2:14 Oprava vlastnej lekcie

2:45 Odstránenie duplicitnej slabiky z lekcie

2:57 Lekcia Otvorené slabiky v profile žiaka Tomáša

3:10 Rozdiely v lekcii

3:41 Posilnenie správania

4:13 Popis ikon - spustiť zelenú lekciu, spustiť modrú lekciu atď 4:50 Vypnutie slabík, ktoré v lekcii nechcete

5:07 Lekcia Otvorené slabiky v profile žiaka Binha

6:38 Animované slovesá - ukážka lekcií

6:49 Lekcia Animované slovesá v profile žiaka Simona

7:01 Fáza učenia

7:26 Fáza testovania

7:55 Štatistika učenia žiakov

8:45 Rekapitulácia lekcií

9:32 Koniec videa

Obsah:

0:12 Modrá lekcia - ukážka z abecednej časti

3:29 Modrá lekcia - ukážka z obrázkovej časti

5:35 Štatistika žiacky Sandry

5:49 Posilnenie správania

6:14 Kde nájdem posilnenia?

6:49 Zoznam posilnení

7:45 Ako pridám ďalšie posilnenia?

8:31 Vlastné posilnenie - fotografie rodinných príslušníkov

10:08 Ako vyzerá posilnenie v lekcii?

12:07 Ukážka sekcie posilnení

12:17 Vlastné posilnenie - rozprávkové postavičky

Modules-anchor

Typy lekcií

Zoznam všetkých typov lekcií, ktoré môžete spustiť alebo vytvoriť v digitálnom prostredí.

Nastavenia platformy

Komplexný sprievodca všetkými nastaveniami, ktoré môžete nájsť vo Visual Reading®​ platforme.

bottom of page