top of page
educatio-school-education-supplies-concept-2021-08-26-15-49-57-utc.jpeg

Vzdelávacie ciele

Platforma Visual Reading® a Interaktívny šlabikár vám umožňujú sledovať tieto vzdelávacie ciele.

1. Fonologické uvedomenie

Čo je fonologické uvedomenie?

Fonologické uvedomenie je schopnosť narábať so všetkými časťami hovoreného slova bez ohľadu na jeho význam. Ak osoba zo severu Kanady povie „krangaluktar“, mali by ste byť schopní identifikovať všetky zvuky slova, ak je vaše fonologické povedomie dobre vyvinuté (krangaluktar znamená „vždy“ v jazyku Inuitov).

 

Prečo je to dôležité?

Rozvíjanie fonologického uvedomovania je nevyhnutné pri ďalšom úsilí pri výučbe čítania. Výskum ukazuje, že problémy s fonologickým uvedemovaním predpovedajú rizikový vývoj čítania (Stanovich, 1986).

2. Zvuky abecedy a písmená

Prečo sú písmená abecedy a ich zvuky dôležité?

Každé slovo sa skladá zo skupiny zvukov a po ich napísaní na papier ich nazývame písmenami. Je úplne zrejmé, že ak chceme, aby niekto čítal, čo je na papieri napísané, je nevyhnutné vedieť, ako písmená znejú. Je to ešte dôležitejšie, ak slovo, ktoré potrebujete prečítať, ste nikdy predtým nepočuli.

Napriek tomu, že výučba zvukov abecedy a písmen sa môže zdať jednoduchá, ak učíte neverbálne deti môže to byť komplikovaný proces.

3. Čítanie a vyslovovanie otvorených slabík

Čo sú otvorené slabiky?

Otvorené slabiky začínajú spoluhláskou, po ktorej nasleduje samohláska a po samohláske nenasleduje žiadna ďalšia spoluhláska. Tu je niekoľko príkladov: ti (ti-ger), li (li-pa), mú (mú-ka), la (la-no), mi (Mi-ku-láš) atď.

 

Prečo začať s otvorenými slabikami?

Jednoducho povedané, ľahšie sa vyslovujú a pomáhajú urýchliť proces dekódovania slov. Rovnaká situácia je, ak uvažujete o iných jazykoch, ako je poľština, slovenčina alebo maďarčina.

4. Analýzu a syntézu slabík

Prečo učiť ako sú slabiky vytvorené?

V tomto vyučovacom cieli vizuálne ukazujeme dieťaťu spôsob, akým sa slabiky vytvárajú.

Robíme to preto, lebo neskôr budeme chcieť, aby dieťa tvorilo slová pozostávajúce z niekoľkých slabík alebo niekoľkých zvukov. Učenie, ako sa vytvárajú slabiky, je na polceste k syntéze slov.

5. Globálne čítanie slabík

Čo je globálne čítanie slabík?

Globálne čítanie slabík znamená, že sa nestaráme o zvuky, z ktorých je slabika vytvorená. Predstavujeme slabiku ako celok a učíme dieťa pamätať si ich, identifikovať ich, vyslovovať ich, ukazovať na ne atď.

Tento spôsob je užitočný pre deti, ktoré nedokážu pochopiť analýzu a syntézu slabík.

6. Analýzu a syntézu slov

V tejto fáze učíme analýzu a syntézu slova. Je to o jednu úroveň vyššia úloha v porovnaní s analýzou a syntézou slabík. Po dosiahnutí tejto úrovne môžete povedať, že deti chápu, ako sa slová zostavujú.

7. Globálne čítanie slov

Čo je globálne čítanie slov?

Globálne čítanie slov znamená, že sa nestaráme o zvuky, z ktorých je slovo vytvorené. Prezentujeme zvuk slova ako celok a naučíme dieťa si ho pamätať, identifikovať, vyslovovať, ukazovať na ne atď.

Tento spôsob je užitočný pre deti, ktoré nechápu analýzu a syntézu slov.

8. Písanie písmen abecedy

Súbežne s učením čitateľských zručností môžete svoje dieťa naučiť písať písmená. Nácvik písania je vďaka digitálnym zariadeniam zábavná činnosť a sedavé učenie môže vystriedať fyzická aktivita (ak používate interaktívnu tabuľu).

 

V každom prípade nácvik písania pomáha s rozvojom čítania - tablet vydáva zvuk každej hlásky skôr, ako ho začnú deti písať.

Lekcie pre nácvik písania nemusia byť momentálne dostupné vo vašom jazyku.

9. Rozširovanie slovnej zásoby

Táto aktivita sa týka zvýšenia počtu slov (alebo jednoduchých viet), ktoré je dieťa schopné rozpoznať, povedať, porozumieť a používať. Táto aktivita nie je obmedzená na podstatné mená, ale aj na iné slovné druhy. Priamo zvyšuje kvalitu komunikácie medzi dieťaťom a členmi rodiny.

 

Ponúka tiež vybudovanie základu druhého jazyka pre deti, ktoré žijú v dvojjazyčných rodinách.

10. Rozvoj generalizácie

Čo je to generalizácia?

Generalizácia (alebo zovšeobecňovanie) znamená, že keď uvidíte jedného motýľa, dokážete rozpoznať iného motýľa kdekoľvek na svete. Ďalší príklad - akonáhle uvidíte rieku, viete, ako by mali vyzerať všetky rieky na našej planéte. Niektoré z nich budú širšie, rýchlejšie potečú, budú inak sfarbené a stále to budú rieky.

Porucha schopnosti generalizovať je známa zo sveta autizmu. Ale nielen odtiaľ. Tiež deti s Downovým syndrómom a deti s mentálnym postihnutím nemusia byť schopné používať generalizáciu ako neurotypické deti. Preto ju musia trénovať. Neurotypickí jedinci si nevedia túto poruchu predstaviť.

11. Výučba ďalších slovných druhov

Výučba ďalších slovných druhov dosahuje vrchol základných čitateľských zručností a porozumenia reči. Tanier môže byť biely, červený alebo prasknutý. Vajcia sa môžu variť alebo miešať (praženica). Zemiaky sa dajú variť, grilovať, mixovať alebo piecť. Autá majú rozdielnu farbu, výrobcu a karosériu. Mačka môže chodiť pod stolom, cez koberec, popri stene alebo okolo stoličky. Podlahu môže čistiť „ona“, „on“ alebo „oni“ atď.

Ak vzdelávate deti so znevýhodnením, musíte ich postupne naučiť všetky tieto detaily. Formálne sú to prídavné mená, slovesá, príslovky, predložky, zámená, číslovky atď.

bottom of page