JEDINEČNÝ DIZAJN

Všetky lekcie sú dostupné z jednej obrazovky. Vizuálne sú spracované do podoby Mind-Map.

google-play-badge.png

Pre spustenie pod Windows® alebo MAC OS použite Bluestacks alebo NOX Player.

Visual Reading® - špeciálna pedagogika (2012 - 2020) je edukačná platforma novej generácie

pre  špeciálnych pedagógov & logopédov.

Používa vedecky overené metódy aplikovanej behaviorálnej analýzy.

VISUAL READING® PRE PROSTREDIE TABLET/POČÍTAČ

Lekcie pre

rozvoj čítania

a písania

Neobmedzený

obsah

platformy

Zdieľanie

lekcií medzi

používateľmi

Globálne čítanie

aj analyticko

syntetické

VISUAL READING® A INTERAKTÍVNY ŠLABIKÁR

Obsahuje

interaktívne

karty

Spája

tradičné

s digitálnym

Ponúka

17

modulov

Výučba

v škole 

aj doma

VÝUČBOVÉ JAZYKY

Angličtina

(UK)

Angličtina

(USA)

Angličtina

(Škótsko)

Španielčina

(Španielsko)

Portugalčina

(Brazília)

Slovenčina

(Slovensko)

Maďarčina

(Maďarsko)

Čeština

(Česko)

Nemčina

(Rakúsko)

Poľština

(Poľsko)

CIEĽOVÉ DIAGNÓZY A AKTIVITY

pervazívna vývinová porucha

porucha autistického spektra

sluchové postihnutie

detská mozgová obrna

mentálna retardácia

dysfázia, dyslexia

afázia - poúrazové stavy

narušená komunikačná schopnosť všeobecne

Aspergerov syndróm

Downov syndróm

ADD, ADHD

špecifické poruchy učenia

Výučba čítania hlások

Výučba čítania slabík

Výučba čítania slov

Rozvoj fonematického uvedomovania

Rozvoj verbálnych schopností

Rozširovanie slovnej zásoby

Nácvik grafomotoriky (od 05-2020)

Typy slov:

podstatné mená, prídavné mená

slovesá, aktivity, čísla a iné.

Užívateľ môže pridať akýkoľvek nový typ slova.

BEZKONKURENČNÉ VÝHODY

Vytvorte neobmedzený

obsah

Pridajte svoje obrázky, písmená, slabiky, podstatné mená, prídavné mená, slovesá alebo čísla vo forme obrázkov a videí.

Prispôsobte

lekcie

Upravte nastavenie učenia, zmeňte obsah lekcie alebo vytvorte prispôsobené lekcie pre každého z vašich žiakov.

Vyučujte v škole aj

doma

Používajte aplikáciu v školskom aj domácom prostredí. Učiteľ môže zdieľať lekcie s rodičmi a naopak.

Vylaďte

nastavenia

Použite počiatočné nastavenie žiaka, aby ste sa uistili, že používate zodpovedajúcu sadu nastavenia učenia.

UNIKÁTNY DESIGN APLIKÁCIE TYPU "MIND MAP"

1/1

POUŽITÉ VÝUKOVÉ PRINCÍPY

Bezchybné

učenie

Bezchybné učenie je stratégia učenia, ktorá zabraňuje chybám počas učenia a zabraňuje frustrácii žiaka.

Posilnenie

správania

Posilnenie správania je dôsledok, ktorý posilní pravdepodobnosť opakovaného výskytu správania žiaka.

Variabilný

pomer

Je plánom posilnenia, kedy je reakcia posilnená po nepredvídateľnom počte odpovedí.

Prispôsobenie

posilnenia

Je to zmena

posilňujúcich obrázkov a videí tak, aby zodpovedali preferenciám žiaka.

ČO HOVORIA ŠPECIÁLNY PEDAGÓGOVIA?

Anglické titulky dostupné.

SPOZNAJTE NÁS

Ing. Dušan Baranec

Projektový manažér

Zakladateľ a manažér Visual Reading. Nadšenec pre psychológiu a ABA.

Otec SEN dieťaťa. Má slabosť pre vietnamskú kuchyňu.

Mgr. Alena Hrtanová

Špec. ped. konzultant

Špeciálna pedagogička, ktorá má rada digitálne pomôcky. 8 rokov učí deti s postihnutím v špec. zákl. škole. Miluje knihy a prírodu.

Mgr. Szabolcs Számel

Programátor

Precízny Android programátor so zmyslom pre detaily. Vo voľnom čase reštauruje Nissan 240XS. Stavia si vlastný dom.

Ing. Pavol Pekarovič

Programátor

Skúsený web programátor s hlbokým zmyslom pre zodpovednosť. Okrem počítačov má rád metalovú hudbu, prírodu, futbal a pivo :)

PaedDr. Michaela Rumanková

Špec. ped. konzultant

Veľmi skúsená špeciálna pedagogička. 20 rokov pracuje s deťmi s PAS v špeciálnej MŠ. Miluje mačky, prírodu 

Mgr. Peter Višňovský

Produkcia

Skúsený profesionál citlivo zaobchádzajúci s kamerou, svetlami a scenárom. Má vášeň pre gitaru, metalovú hudbu a svoju mačku.

Mgr. Art. Alžbeta

Kováčová

Ilustrátorka

Vysoko komunikatívna, prirodzene nadaná a lokálne uznávaná ilustrátorka. Miluje jar a potulky prírodou so svojím synom.

Miesto podnikania

Visual Reading® j.s.a.

Jedľová 750/15

 900 46 Most pri Bratislave, Slovakia

VAT: SK2120717511

Kontakt

Autorské práva

© 2020 Visual Reading® j.s.a.

 

Všetky práva vyhradené.