top of page

Visual Reading®

Vzdelávacia digitálna platforma novej generácie pre  osvojovanie jazyka a rozvoj reči. Od roku 2012. 

Visual Reading on Android device
Interactive spelling book for children with disabilities

Vzdelávajte pomocou hovoriacich kariet

> Rozvíjajte čítanie

> Trénujte produkciu reči

> Precvičte písanie

> Rozšírte slovnú zásobu

> Urobte to v digitálnom prostredí alebo fyzickými interaktívnymi kartami

Výhody platformy

baseline_language_black_48dp.png

10 jazykov

Americká angličtina, britská angličtina, škótska angličtina, čeština, maďarčina, slovenčina, poľština, španielčina, portugalčina a rakúska nemčina.

baseline_psychology_black_48dp.png

Aplikovaná psychológia

Platforma využíva expertné koncepty ako bezchybné učenie, posilnenie správania, variabilný pomer rozvrhu posilnenia atď.

baseline_school_black_48dp.png

Visual Reading® Academy

Objavte všetky funkcie platformy a vzdelávacie techniky vo videách, webinároch a videonávodoch dostupných na YouTube .

Zistite, ako to funguje...

Naučte sa jednoducho používať platformu pomocou Visual Reading® Academy – online vzdelávacieho kanála pre používateľov Visual Reading.

VisualReading YouTube channel
Visual Reading installed on Windows computer

Windows and Mac OS

Spustite Visual Reading® na akomkoľvek počítači so systémom Windows 10 alebo Mac OS pomocou špičkového emulátora Android Bluestacks 5.

Začnite učiť hneď

Postupujte podľa týchto 4 jednoduchých krokov a začnite učiť ešte dnes.

1. Nainštalujte platformu Visual Reading® z Google Play .

2. Pri navigácii na mape lekcie postupujte podľa úvodného sprievodcu.

3. Kliknite na ľubovoľnú odomknutú lekciu na mape lekcií.

4. Dokončite ju podľa sprievodcu lekciou.

Viď workshop Ako vytvoriť profil žiaka >

Viď workshop Moja prvá lekcia >

Visual Reading workshop at elementary school

Vzdelávacie
ciele

Platforma sa zameriava na niekoľko vzdelávacích cieľov, ktoré sa odrážajú v obsahu platformy. Interaktívny šlabikár umožňuje zosúladiť ciele s individuálnym vzdelávacím plánom.

baseline_groups_black_48dp.png

Spoznajte tím

Zistite, kto sme a akí ľudia nám pomohli dostať sa na vrchol hory.

Ocenenia a míľniky

baseline_emoji_events_black_48dp.png

Tvrdo sme pracovali. Pozrite sa, aké úspechy sme dosiahli.

baseline_rocket_launch_black_48dp.png

Naša misia

Naším poslaním je rozvíjať, udržiavať, podporovať a inovovať platformu.

FAQ

1. Aké zariadenia sú podporované?

V súčasnosti podporujeme zariadenia so systémom Android, Windows a Mac OS . Vhodné zariadenia začínajú od 130 EUR. Ideálna veľkosť obrazovky je 10 palcov. Nie iPad.

2. Aké diagnózy sú podporované?

Od roku 2012 sme veľmi úzko spolupracovali s viacerými špeciálnymi materskými a základnými školami. Osvojili sme si individuálne potreby žiakov s:

  • Porucha autistického spektra (PAS)

  • Porucha sluchu

  • Detská mozgová obrna (DMO)

  • Mentálne postinutie

  • Dysfázia, dyslexia

  • Poruchy reči

  • Aspergerov syndróm

  • Downov syndróm

  • ADD, ADHD

  • Špecifické poruchy učenia

Vďaka týmto skúsenostiam sme do platformy Visual Reading® premietli konkrétne vzdelávacie ciele a expertné koncepty výučby.

3. Aké ciele môžem dosiahnuť?

Ak sa spýtate ako rodič, môžete zlepšiť niektoré schopnosti svojho dieťaťa, ako je produkcia reči, porozumenie reči, rozšírenie slovnej zásoby, porozumenie abecedy, nácvik písania atď.

Ak sa pýtate ako špeciálny pedagóg, pozrite si prosím úplný zoznam vzdelávacích cieľov.

4. Je táto pomôcka pre školy alebo pre domáce vzdelávanie?

Platforma Visual Reading® je primárne určená pre školské vzdelávanie. Platformu však môže prevádzkovať aj rodič.

Visual Reading® Academy Vám ukáže, ako začať.

5. Môžem zmeniť obsah platformy?

Ano. Obsah platformy môžete rozšíriť o vlastné obrázky, videá a posilnenia bez akéhokoľvek obmedzenia.

6. Čo je Interaktívny šlabikár?

Jeho fyzické rozšírenie platformy Visual Reading®. Je vytvorený z interaktívnych „hovoriacich“ kariet.

 

Tieto karty sú usporiadané do modulov tak, aby sledovali špecifické vzdelávacie ciele. Šlabikár je dostupný v slovenskom a českom jazyku.

 

Britská verzia bude dostupná v priebehu roku 2022.

Ďakujeme za odber!

Subscribe
bottom of page