Čo robia ikony Obrázkovej časti?

Obrazová časť je kľúčovým zdrojom učebného obsahu. Obsahuje všetky obrázky, ktoré ponúka Visual Reading®.

Po kliknutí na ľubovoľný riadok sa zobrazí niekoľko ikon.

 

Ikona 1 - môžete nahlásiť nevhodný preklad, zneužitie alebo porušenie autorských práv

Ikona 2 - spustite analyticko-syntetickú lekciu (k dispozícii pre slovenský, český, maďarský a poľský jazyk, ďalšie jazyky budú k dispozícii počas nasledujúcich mesiacov)

 

Ikona 3 - spustite lekciu pre nánácvik písania (k dispozícii pre slovenský, český, maďarský a poľský jazyk, ďalšie jazyky budú k dispozícii počas nasledujúcich mesiacov)

Ikona 4 - zapisuje údaje NFC na čip NFC alebo na kartu NFC (takto môžete vytvoriť hovorenú kartu)

 

Ikona 5 - zobrazenie obrázka vo väčšom formáte

 

Ikona 6 - reprodukuje sa slovo

Ikona 7 - odstránenie obrázka

 

Stopa verzie / dátumu: 1.8.7 / 17. máj 2020