Ako používať konkrétne nastavenia programu ?

 

Po otvorení nastavení Visual Reading® zistíte, že sú veľmi, veľmi rozsiahle. Pravdepodobne ste nikdy predtým nevideli podobné nastavenia vo vzdelávacích aplikáciách, s ktorými ste pracovali.

 

Je to preto, že sme sa stretli s asi 40 deťmi, ktoré intenzívne pracovali s programom Visual Reading®. Tieto deti mali rôzne postihnutia. Na naše prekvapenie každé dieťa interagovalo s tabletom a samotnou aplikáciou trochu inak. Vďaka tejto cennej skúsenosti sme pridali množstvo nastavení učenia, alebo prostredia, ktoré vám pomôžu vyladiť takmer všetko, čo vidíte na displeji.

 

V nižšie uvedených článkoch nájdete všetky nastavenia a ich popis.

 

Pripravujeme videá, ktoré vizualizujú konkrétne nastavenia, aby boli ľahšie predstaviteľné.

 

 

Stopa verzie / dátumu: 1.8.12 / júl 19 2020

Screenshot 2020-07-19 at 13.31.42.jpg

​VÝUČBOVÝ

JAZYK

Môžete si vybrať jeden z nasledujúcich vyučovacích jazykov.

 

> Škótska angličtina (škótska)

> Španielčina (Španielsko)

> Nemčina (Rakúsko)

> Portugalsko (Brazília)

> US English (USA)

> UK English (UK)

> Slovenčina (Slovensko)

> Česko (Česko)

> Maďarčina (Maďarsko)

> Poľština (Poľsko)

NASTAVENIA PÍSMA

Väčšina z týchto nastavení je navrhnutá pre tablet.

Veľkosť písma:

> malé

> stredná

> veľké

Tučné :

> Áno

> Nie

Kapitálky:

> Áno

> Nie

Písmená v pohybe (len pre lekcie 25 - 36):

> Áno

> Nie

Rýchlosť pohybu písmen:

> Pomaly

> Mierne

> Rýchlo

Nastaviť farbu písmen:

> Nastaviť farbu pozadia

> Nastaviť farbu písma

> Nastavte farbu dotykovej oblasti

> Nastavte veľkosť oblasti dotyku

Nastaviť typ písma (zoznam dostupných písem):

> Abeceda (slovenský, český, maďarský)

> Architec (slovenský, český, maďarský, anglický)

> Predvolené Android (všetky jazyky)

> Deutsche Normallschrift (nemčina, angličtina)

> Elementarz Caps Regular (slovenský, poľský, český, maďarský, anglický)

> Elementarz Pro (slovenský, poľský, český, maďarský, anglický)

> Záhadný (slovenský, poľský, český, anglický)

> Junicode (všetky jazyky)

> Learning Curve Regular (angličtina, nemčina, portugalčina, španielčina)

> OpenDyslexic (všetky jazyky)

> Písací stroj Urania (všetky jazyky)

> Roboto - 4 variácie (všetky jazyky)

 

 

NASTAVENIE

ŠTATISTIKY

Práve začaté zručnosti:

> nie sú k dispozícii žiadne nastaviteľné parametre

 

Zručnosti v procese:

> nie sú k dispozícii žiadne nastaviteľné parametre

Zvládnuté zručnosti:

> nastaviteľný parameter je Počet správnych odpovedí

Vysvetlenie použitia: nastavte Počet správnych odpovedí na X. Toto číslo znamená,  po X správnych odpovediach sa slovo/slabika presunie medzi zvládnuté zručnosti.

VZDELÁVANIA

UČENIA

Pochvalné obrázky (zobrazovanie posilňujúcich obrázkov a videí):

> ZAP

> VYP

Zobrazovať symbol nesprávnej odpovede:

> ZAP

> VYP

Nahrávanie videa (vytvára video pomocou prednej kamery):

> ZAP

> VYP

Zobraziť video v priečinku - otvorí priečinok Videá.

Fáza učenia:

> aktivovaná

> deaktivovaná

Opakovať fázu učenia (fázu učenia sa zopakuje niekoľko krát):

> zadajte číslo

Rýchlosť 1 testovacej fázy (nastavuje sa v rámci úvodného formulára):

> zadajte sekundy

Rýchlosť 2 testovacej fázy (nastavuje sa v rámci úvodného formulára):

> zadajte sekundy

 

Opakovanie slov (obmedzí počet reprodukovaných slov vo fáze testovania):

> 0 = slovo sa reprodukuje donekonečna

> 1 = slovo sa reprodukuje raz

> 2 = slovo sa reprodukuje dvakrát

> atď.

Skryť text pod obrázkami (všetky slová pod obrázkami sú skryté):

> Áno

> Nie

 

Skryť obrázky - pexeso (všetky obrázky sú otočené ako pri hre pexeso):

> Aktivovať

> Deaktivovať

NASTAVENIE

​PÍSANIA

Aktivujte režim pre interaktívnu tabuľu:

> Aktivovať

> Deaktivovať

Nastavte číslo na posúvači:

> meníte tým toleranciu pri písaní na tabuli

Poznámka: Tento režim sa vzťahuje iba na jazyky slovenský, český, maďarský a poľský. Podpora všetkých jazykov bude predmetom budúcich inovácií.

ABA Bezchybné učenie

Odporúčanie: Žiadne z týchto nastavení nepoužívajte s dieťaťom skôr, ako sa dozviete, ako a načo sa používajú. Namiesto týchto nastavení môžete použiť zjednodušenú verziu - ABA Autopilot. Je opísaný v článku nižšie.

 

Bezchybné učenie (tento režim zapína/vypína bezchybné učenie):

> ZAP

> VYP

Potlačenie nesprávnej odpovede (nesprávna odpoveď je menej výrazná, ale postupne sa zvýrazňuje tak, aby nakoniec všetky odpovede rovnocenné):

> ZAP

> VYP

Ohraničenie správnej odpovede (okolo pravej odpovede sa zobrazuje blikajúci štvorec, ktorý dieťaťu ukazuje, kam má kliknúť):

> ZAP

> VYP

Nastavenie farby (môžete nastaviť farbu ohraničenia správnej odpovede):

> upraviť

Na miesto časového oneskorenia použiť transparenciu (ak je toto zapnuté, použije sa časové oneskorenie na miesto transparencie):

> ZAP

> VYP

Odporúčame vyskúšať obe možnosti a zistiť, ako fungujú. Niektoré deti môžu lepšie reagovať na zvýšenú transparentnosť, ale pre niektoré môže byť lepšie časové oneskorenie.

ABA AUTOPILOT

Aby sme uľahčili používanie bezchybného učenia, implementovali sme zjednodušenú verziu s názvom ABA Autopilot.

Hlavným princípom tohto prístupu je:

> potom, čo dieťa prejde do fázy testovania

> správna odpoveď je zvýraznená blikajúcim orámovaním = program ukazuje, na čo má dieťa kliknúť

> táto pomoc (blikajúci obdĺžnik) postupne mizne, ak dieťa nerobí chyby 

> ak dieťa klikne na nesprávne objekty, blikajúci obdĺžnik bude zreteľnejší

Zapnite bezchybné učenie Autopilot:

> ZAP

> VYP

Zvýšenie podpory správnych odpovedí (ak dieťa robí chyby, je obdĺžnik zreteľnejší):

> nastavte číslo (ak nastavíte číslo 2, po dvoch chybách sa podpora zvýši)

Zníženie podpory správnych odpovedí (ak dieťa nerobí chyby, obdĺžnik bude menej viditeľný):

> nastavte číslo (ak nastavíte číslo 1, po jedinej správnej odpovedi sa pomoc dieťaťu pri identifikácii správnej odpovede zníži)

ABA ĎALŠIE NASTAVENIA

Meniť polohu objektov (po každom kliknutí v testovacej fáze sa všetky objekty na obrazovke premiestnia na nové pozície):

> ZAP

> VYP

Vypnite ho, ak chcete, aby bola testovacia fáza menej náročná. Zmena polohy objektu vyžaduje väčšiu koncentráciu žiaka.

Vynechať testovaciu fázu pri každej lekcii (testovacia fáza bude vynechaná pri každej lekcii, na ktorú kliknete):

> pomocou posúvača nastavte číslo, koľkokrát sa má testovacia fáza vynechať

Pokračujte tam, kde ste prestali (zobrazuje sa špeciálne dialógové okno, ktoré ponúka pokračovanie s lekciami, ktoré ste absolvovali v minulosti):

> ON

> OFF

 

Variabilný pomer rozvrhu posilnenia  (toto je koncept ABA):

> pomocou posúvača nastavte číslo (min. číslo 2)

Jednoduché príklady použitia variabilného rozvrhu posilnenia z praxe

Videohry: V niektorých hrách hráči zbierajú žetóny alebo iné predmety, aby dostali odmenu alebo dosiahli vyššiu úroveň. Hráč nemusí vedieť, koľko žetónov potrebuje na to, aby dostal odmenu, ani čo bude táto odmena.

 

Predajné bonusy: Call centrá často ponúkajú zamestnancom náhodné bonusy. Pracovníci nikdy nevedia, koľko hovorov musia uskutočniť, aby dostali bonus, ale vedia, že zvyšujú svoje šance, čím viac volaní alebo predaja uskutočnia.

 

Tieto príklady sú citované zo stránky www.verywellmind.com .

 

Vedecká definícia: variabilný pomer rozvrhu posilnenia je taký, pri ktorom sa následok správania posilní po nepredvídateľnom počte výskytu správania.

NASTAVENIA ADHD

Aktivovať režim ADHD (program bude fungovať rýchlejšie, pretože deti ADHD majú skrátenú schopnosť sústrediť sa):

> ZAP

> VYP

Nastavenia rýchlosti režimu ADHD (režim ADHD môže pracovať v 4 rôznych rýchlostiach)

> pomocou posúvača upravte rýchlosť od 1 do 4

INTERAKTÍVNA TRIEDA

Tieto nastavenia sa vzťahujú na režim iTEACCH, ktorý nájdete popísan v článku nižšie. iTEACCH je jeden z režimov NFC, ktorý ponúka Visual Reading®. NFC režim znamená, že používate interaktívne karty.

Čas zobrazenia objektu definuje počet sekúnd, pokiaľ je objekt viditeľný na obrazovke. Po tomto čase, zobrazí sa predvolená obrazovka režimu iTEACCH.

Dostupné nastavenie:

> upravte čas viditeľnosti objektu pomocou posúvača

Opakovať slová (nastavte, koľko krát sa bude slovo reprodukovať):

> nastavte posúvač od 1 do 10

Zobraziť/skryť text pod objektom (v prípade, že trénujete fonologické uvedomovanie, vypnite zobrazovanie textu pod objektom).

> ZAP

> VYP

Zvuk videa je zapnutý (ak vypnete zvuk videa, môžete hovoriť sami na miesto tabletu a video komentovať tak, ako potrebujete):

> ZAP

> VYP

REŽIM iTEACCH

Spustiť režim iTEACCH (je to jeden z NFC režimov):

> aktivovať

> deaktivovať

Dôležité: Tento režim funguje iba v prípade, že je k tabletu tablet pripojený USB NFC Reader ACR1252U - zariadenie certifikované NFC Fórom.

 

NASTAVENIA HLASU

Ak aktivujete tento režim, tablet prestane reprodukovať akékoľvek slová. Na miesto tabletu musíte hovoriť Vy. Pomocou tohto prístupu môžete spustiť viacúčelovú lekciu.

Alternatívny hlas:

> aktivovať

> deaktivovať

Rímske číslice:

> upravte farby rímskych čísel

> použite tučné a veľké písmená ak je to potrebné

 

Ako a prečo používať rímske číslice

V tomto režime:

> tablet vo fáze učenia nereprodukuje žiadne slová, vety, slabiky a pod.

> tablet vo fáze testovania nereprodukuje žiadne slová, vety, slabiky a pod.

Znamená to, že:

> potom, ako dieťa klikne na objekt vo fáze učenia musíte hovoriť Vy (príklad „toto je auto a má 4 kolesá“)

> počas fázy testovania sa Vy musíte spýtať dieťaťa otázku (napríklad „ukáž mi, čo má 4 kolesá?“)

Dôležité: Na aký objekt sa spýtať ako prvý? Postupujte podľa rímskych číslic a začnite s objektom, ktorý je označený rímskou číslicou I. Potom použite objekt označený II, III, IV, V atď.

 

 

VÁŠ ÚČET

Tu nájdete podrobnosti týkajúce sa vášho účtu.

 

E-mailová adresa: youremail@gmail.com

 

ID tabletu: je to niekoľko čísel a písmen

Verzia programu: Home alebo School

Zakúpené jazyky: zoznam zakúpených jazykov

Zakúpený obsah: v niektorých jazykoch sú k dispozícii rôzne moduly

Deň nákupu: dátum nákupu

Dátum expirácie: deň, kým nebudete môcť používať plnú verziu