Čo sú to Home a School verzia?

Ako môžete uhádnuť, školská verzia je určená na školské použitie a domáca verzia je určená na domáce vzdelávanie alebo vzdelávanie v domácom prostredí.

 

Jediný rozdiel medzi verziami je, že:

> Školská verzia vám umožňuje vytvárať neobmedzený počet profilov žiakov

> Domáca verzia vám ponúka vytvoriť iba dva profily

Okrem toho sú verzie z hľadiska funkcií, ktoré ponúkajú, zhodné.

 

Stopa verzie / dátumu: 1.8.12 / 9. júl 2020