Čo sú to Home a School verzia?

Ako môžete uhádnuť, školská verzia je určená na školské použitie a domáca verzia je určená na domáce vzdelávanie alebo vzdelávanie v domácom prostredí.

 

Jediný rozdiel medzi verziami je, že:

> Školská verzia vám umožňuje vytvárať neobmedzený počet profilov žiakov

> Domáca verzia vám ponúka vytvoriť iba dva profily

Okrem toho sú verzie z hľadiska funkcií, ktoré ponúkajú, zhodné.

 

Stopa verzie / dátumu: 1.8.12 / 9. júl 2020

Miesto podnikania

Visual Reading® j.s.a.

Jedľová 750/15

 900 46 Most pri Bratislave, Slovakia

VAT: SK2120717511

Kontakt

Autorské práva

© 2020 Visual Reading® j.s.a.

 

Všetky práva vyhradené.