Interaktívny šlabikár pre špeciálnych pedagógov

Spolupracuje s edukačnou platformou Visual Raeding® - špeciálna pedagogika, tel.: +421 948 494 630

Webináre v príprave

arrow&v
arrow&v

Výber zariadenia a inštalácia šlabikára na zariadenie

> Výber tabletu, vhodného na používanie šlabikára

 

> Výber počítača vhodného na používanie šlabikára

Príprava školského tabletu pre Interaktívny šlabikár

Pred samotným používaním šlabikára

> Mám aktivovaný tablet, ale ešte nemám šlabikár

> Overenie správnosti fungovania IS

> Riešenie problémov fungovania IS

> Oprava interaktívnej karty

 

Softvér, ktorý vyžaduje Interaktívny šlabikár

> Visual Reading® - špeciálna pedagogika

 

Príprava na výučbu

> Úvodný test žiaka testovacími kartami

> Vytvorenie profilu žiaka

> Výber edukačného cieľa

> Výber modulu Interaktívneho šlabikára

> Bezchybné učenie - čo je to a ako ho použiť

> Použitie posilňujúceho náramku

 

> Ako spustiť lekciu z mapy lekcií

> Ako spustiť lekciu z vlastných lekcií

> Čo je základný typ lekcie

> Čo je univerzálny typ lekcie

> Dištančné vzdelávanie

> Ukončenie lekcie predčasne

 
 

Bezchybné učenie (BU) - princípy a použitie vo vzdelávaní

1) História - čo hovorí Google (40 sek)

2) Príklady z YouTube (30 sek)

3) Príklady odbornej literatúry (30 sek)

4) Použitie BU s modulom Interaktívneho šlabikára (cca 4 min)

5) Použitie BU pri nácviku písania (cca 3 min)

6) Použitie BU v digitálnej lekcii vo Visual Reading® (cca 8 min)