Ako začať lakcie s nulovými nárokmi?

Niektoré deti sú citlivé na zlyhanie. Ak pracujete s takýmto dieťaťom, mali by ste zvážiť použitie nulových nárokov. Je to prevencia problémového správania.

Dôsledky nulových požiadaviek sú, že dieťa chodí absolvuje lekcie bez stresu alebo tlaku z neznámej situácie.

Nulové požiadavky môžete aktivovať pri vyplňovaní profilu žiaka.

 

 

Stopa verzie / dátumu: 1.8.12 / 3. júla 2020