Screenshot 2020-07-08 at 21.49.36.jpg

Ako spustiť základný typ lekcie?

 

Základný typ lekcie znamená, že lekcia pozostáva z dvoch fáz:

> fáza učenia

> fáza testovania

 

Ako vyzerá fáza učenia

Vo fáze učenia dieťa klikne na objekt na obrazovke a dostane zvukový stimul. Môže to byť krátka veta, slovo, slabika, zvuk alebo iný počuteľný obsah, ako sú zvuky zvierat pod.

 

Ako vyzerá fáza testovania

Vo fáze testovania dostane dieťa zvukový stimul (jednoducho povedané zvuk) a musí kliknúť na pridružený objekt na obrazovke.

 

Prečo máme fázu učenia

Najprv musíme dieťaťu predstaviť zvuk objektu. Táto fáza sa môže opakovať niekoľkokrát pred tým, ako sa dostanete do fázy testovania.

 

Prečo máme fázu testovania

Túto fázu potrebujeme na overenie, či dieťa rozumie a pamätá si spojenie medzi objektom a zvukom. Je dobré skontrolovať tabuľku zvládnutých zručností a zistiť, ako sa dieťa učí. (pozri Kde nájsť tabuľku získaných zručnosti)

 

Tipy:

- Fázu učenia môžete vypnúť, ak zistíte, že dieťa pozná väčšinu lecie (pozri Ako vypnúť fázu učenia).

- Vypnite testovaciu fázu, ak chcete zmierniť požiadavky, ktoré kladiete na svoje dieťa (pozri Ako vypnúť fázu testovania).

 

Stopa verzie / dátumu: 1.8.12 / 11. júl 2020