Ako spustiť analyticko-syntetickú (A/S) lekciu?

Analyticko-syntetická lekcia je typ lekcie, ktorý pozostáva z dvoch fáz - analýzy a syntézy.

Vo fáze analýzy sa dieťa učí konkrétne zvuky, z ktorých je slovo zostavené.

Vo fáze syntézy dieťa spája zvuky tak, aby vytvorilo slovo, ktoré analyzovalo v predchádzajúcej fáze.

Lekcie A/S sú momentálne k dispozícii pre všetky jazyky a sú umiestnené:

  • na mape lekcií > Abeceda > Slabiky > analyticko-syntetické kruhy

  • na mape lekcií > Abeceda > Slová > Nohy - Váza - Ruža a ďalšie

 

A/S lekcie môžete vytvoriť pre slovenský, maďarský, poľský a český jazyk zo všetkých slov, ktoré sú k dipozícii na Mape lekcií > Ostatné > Obrázková časť a to kliknutím na ikonu lekcie A/S (viď obrázok nižšie).
 

 

 

Stopa verzie / dátumu: 1.8.7 / 21. máj 2020