mechanic.jpg

Ako opraviť program, ak nefunguje správne?

 

 

Každý tablet sa mení. Aktualizuje sa OS, inštalujú sa nové aplikácie atď. Preto sa môžu vyskytnúť problémy.

 

Ak sa chcete vrátiť k okamihu, keď bol program čerstvo nainštalovaný, postupujte podľa nasledujúcich krokov. Môže to vyriešiť problém.

Version/Date footprint: 1.8.0/May 10 2020