Ako zakúpiť ďalšie moduly?

 

Neustále pracujeme na ďalších moduloch, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vzdelávacie ciele. Každý z týchto cieľov bude podporovaný jedným alebo viacerými modulmi. Modul bude k dispozícii iba v digitálnej podobe alebo vo forme fyzických interaktívnych kariet.

 

Pracujeme na nasledujúcich moduloch:

> Animovaný modul slovies

> Modul fonologického povedomia

> Modul množných čísel alebo slovies

> Otvorte modul slabík

> Ovocie a zeleninový modul

> Modul Potraviny a jedlá

> Modul predložky

> Modul zámen

> Modul profesií

> Abecedný modul

> Modul tematickej abecedy

> Modul Zvieratá a hmyz

> Modul malý, stredný a veľký šlabikár

Tieto moduly budú dostupné v nasledujúcich mesiacoch v rôznych jazykoch. Začneme slovenským jazykom a americkou angličtinou.

 

Všetky dostupné moduly budú uvedené v nasledujúcej časti.

 

Dostupné moduly: momentálne nie sú k dispozícii žiadne moduly

 

Stopa verzie / dátumu: 1.8.12 / 24. júla 2020