Ako importovať zdieľané lekcie z e-mailu?

Lekcie môžu byť zdieľané prostredníctvom e-mailu ako príloha. Ak dostanete e-mail od iného používateľa, ktorý obsahuje lekciu, kliknite na prílohu. Potom bude lekcia automaticky importovaná do platformy Visual Reading®.

V niektorých prípadoch však môže import zlyhať - záleží to na e-mailovej aplikácii.

Ak ste pripravený, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

 

 

Stopa verzie / dátumu: 1.8.7 / 24. máj 2020