Ako prispôsobiť posilňujúce obrázky alebo videá?

 

Každý človek je trochu iný. Niektoré z detí môžu mať radi zvieratá, iné uprednostňujú čokoládu a niektoré deti môžu mať radi kreslených hrdinov.

Aby bolo posilnenie efektívne, musí zodpovedať preferenciám dieťaťa.

Venujte preto chvíľu premýšľaniu o preferenciách vašich žiakov a upravte existujúce posilňujúce obrázky a videá.

Ak ste pripravený, postupujte takto.

 

Stopa verzie / dátumu: 1.8.3 / 16. máj 2020