Ako vytvárať a používať interaktívne hovoriace karty?

 

Interaktívne karty sú plastové alebo papierové karty NFC, ktoré interagujú so zariadeniami vybavenými NFC, ako sú smartfóny alebo tablety s čipom NFC.

 

Interaktívna karta sa môže zobraziť:

> zvuky

> slabiky

> slová typu ako

>> slovesá

>> predložky

>> zámená

>> podstatné mená

>> podstatné mená v množnom čísle

>> čísla

> obľúbené obrázky zvierat

> tváre členov rodiny

> obrázky domácich miláčikov

> rôzne aktivity

> atď.

 

Tieto karty sa dajú použiť na niekoľko vzdelávacích cieľov. Na obrázkoch nižšie nájdete všetko, čo potrebujete na vytvorenie interaktívnych kariet.

 

Interaktívne karty sú nezávislé od jazyka.

 

Stopa verzie / dátumu: 1.8.7 / 22. máj 2020