Ako pridať ďalšie podstatné mená, prídavné mená, množné čísla mien a iné typy slovných druhov?

Visual Reading® obsahuje okolo 900 podstatných mien a asi 400 zvukov a slabík. Ak chcete tento obsah rozšíriť, ste vítaní.

Zopakujte nižšie uvedené kroky.

Version/date footprint: 1.8.0/May 10 2020