Screenshot 2020-05-10 at 09.34.58.jpg

Ako zapnúť NFC režim pre hovoriace karty a objekty?

 

Visual Reading® - špeciálne vzdelávanie ponúka niekoľko režimov NFC.

 

NFC režim Zobraziť a prečítať

Tento režim zobrazuje obraz a reprodukuje zvuk podľa karty, ktorú priložíte k čítačke NFC.

Režim NFC Zobraziť a vyhláskovať

Tento režim zobrazuje obraz a hláskuje zvuky slová podľa karty, ktorú priložíte k čítačke NFC.

Režim NFC Vytvoriť lekciu

Tento režim vytvára analyticko-syntetickú lekciu podľa karty, ktorú priložíte k čítačke NFC.

 

 

Stopa verzie / dátumu: 1.8.12 / 15. júla 2020