Ako zoradiť obrázky podľa modulov?

Okrem nových funkcií neustále vyvíjame aj nové moduly (niekedy nazývané aj ako mediálne balíky). Tieto moduly obsahujú napr. predložky, slovesá, zámená, množné čísla podstatných mien atď.

Niektoré z týchto modulov je možné nájsť na mape lekcií a iné je možné zakúpiť iným spôsobom (ich dostupnosť je oznámená v pravidelnom spravodaji).

V prípade, že ste si zakúpili ďalšie moduly a chcete ich zobraziť, postupujte takto.

 

 

Stopa verzie / dátumu: 1.8.12 / 2. júla 2020