Naši odborníci

Náš najcennejší sociálny kapitál

V priebehu rokov na projekte Visual Reading® - special education spolupracovali nasledujúci jednotlivci. 

  • Mgr. Alena Hrtanová (špeciálna pedagogička)

  • PaedDr. Lucia Mikurčíková, Ph.D., BCBA (behaviorálna analytička, vysokoškolská učiteľka)

  • Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA (behaviorálna analytička, majiteľka súkromného centra)

  • Mgr. Ivana Trellová, BCBA (behaviorálna analytička, vysokoškolská učiteľka)

  • Mgr. Adriana Pašáková (špeciálna pedagogička)

  • PaedDr. Michaela Rumanková (špeciálna pedagogička)

  • MVDr. Michaela Vlasáková, PhD. (Lekár ABA)

  • Mgr. Petra Vraňáková (liečebná pedagogička)

  • Mgr. Katarína Mravíková (liečebná pedagogička)