Ako zmeniť výučbový jazyk ?

Visual Reading® ponúka niekoľko výučbových jazykov. V prípade, že potrebujete zmeniť výučbový jazyk, vykonajte tieto kroky.

 

 

 

Stopa verzie / dátumu: 1.8.12 / 2. júla 2020